Attica Publishing Activities

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»,ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Aφορά Ωφελούμενους:

Πρώην εργαζόμενους-ες από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 και τίτλο «Υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων» κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ε.Ε (NACE), αναθ. 2).

Διάρκεια υλοποίησης: Από 26 Αυγούστου έως 7 Νοεμβρίου 2016

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» στο πλαίσιο της παρούσας (ιστοσελίδα Ενέργειας http://www.apa-egf.gr ).

Οι επιχειρήσεις που προέρχονται οι 705 πρώην εργαζόμενοι του Έργου

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

1

T.C.T MEDIA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

02

2

D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

02

3

D.B.A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06

4

QUEUE PRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

01

5

METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

01

6

MOTOPRESS HELLAS ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

11

7

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ

10

8

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΕΕ

03

9

PRESS TABAC AE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

02

10

REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AE

07

11

SPORTDAY ΑΝ. ΕΜΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06

12

TRECK ΑΒΕΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ

06

13

UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

22

14

WEB ENTERTAINMENT EKΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

08

15

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ

09

16

ΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ & ΣΙΑ

01

17

ΑΝ. ΒΙΟΜ. ΕΚΤΥΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

14

18

ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14

19

GRAFOPRINT ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

10

20

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

25

21

ΔΟΛ

64

22

ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

03

23

Ε. ΣΠΥΡΟΥ – Γ. Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

01

24

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ

21

25

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ

92

26

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

19

27

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ

32

28

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ

02

29

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – EXPLORER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ.

22

30

EXPRESS – Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΑΕ

16

31

ΖΑΓΚΛΗΣ

02

32

Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

03

33

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ

31

34

Η.ΜΕ.ΠΕ.Τ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

25

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ

09

36

Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

09

37

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

33

38

ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

11

39

Κ.Μ.Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

06

40

ΠΑΡΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ

02

41

SELENA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

10

42

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

18

43

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06

44

ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

35

45

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

52

46

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ

21

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 46 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

705

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (LOGISTICS)

2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, SOCIAL MEDIA MARKETING

3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

4

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

6

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ WEB DESIGN

 

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να εγγραφεί σε πάροχο κατάρτισης, και ως εκ τούτου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισής του, εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσωπικών κωδικών ΚΑΣ, ήτοι έως τις 6 Αυγούστου 2016.

Η Ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται αυτόματα με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του καταρτιζομένου και του παρόχου κατάρτισης, ο οποίος είναι μέλος του Μητρώου παρόχων κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι «α) τα δικαιολογητικά που υποβάλω είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση».
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
  • Εάν είναι εργαζόμενος-η: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αποδεκτό επίσης είναι και επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.
  • Εάν είναι αυτοαπασχολούμενος-η: Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περιοχή Που Σας Ενδιαφέρει

security

Αθήνα

 
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-54.18.50
Fax. 2310-56.73.52

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">iasonpat@kekiason.gr