«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Πιστοποίηση από ΕΦΕΤ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Έναρξη – Εισαγωγή

 • Γενικές διαπιστώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Στόχοι της εκπαίδευσης
 • Πρόγραμμα της εκπαίδευσης

Κίνδυνοι τροφίμων - Ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα

 • Κατηγορίες επιμόλυνσης τροφίμων
 • Χειρισμός προϊόντων
 • Αλυσίδα Ψύξης
 • Βαθμοί επικινδυνότητας τροφίμων
 • Τροφικές δηλητηριάσεις

Υγιεινή του Προσωπικού

 • Ατομική Υγεία
 • Ατομική Υγιεινή
 • Επιμολύνσεις από το προσωπικό
 • Πλύσιμο των χεριών

Καθαρισμός και Απολύμανση

 • Σκοπός, Πλάνο Καθαρισμού & Απολύμανσης

(ΠΟΥ – ΠΟΤΕ – ΠΟΙΟΣ - ΠΩΣ), Διαχείριση Απορριμμάτων

Μυοκτονία και Απεντόμωση

 • Σκοπός, Είδη Ξενιστών - Πρόληψη, Αντιμετώπιση

Ευθύνες και Νομικές Υποχρεώσεις

 • Ηθική Ευθύνη
 • Νομική Υποχρέωση
 • Παρακολούθηση και Τήρηση αρχείων
 • Τήρηση Φακέλων


Παραλαβή Ά Υλών και Υλικών Συσκευασίας

 • Απαιτήσεις Προμήθειας - Απαιτήσεις για σωστή Παραλαβή
 • Θερμομέτρηση Προϊόντων - Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

Αποθήκευση Τροφίμων

 • Συνθήκες Αποθήκευσης
 • Κανόνες Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής
 • Ειδικές απαιτήσεις

Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων

 • Βασικοί κανόνες προετοιμασίας
 • ΠλύσιμοΑπόψυξη - Τεμαχισμός
 • Οδηγίες και βασικοί κανόνες Θερμικής Επεξεργασίας

Στάδια μετά τη Θερμική Επεξεργασία

Θερμοκρασίες Συντήρησης

 • Σωστοί Χειρισμοί από το Προσωπικό
 • Κρύωμα - Αναθέρμανση.
 • Συντήρηση σε Ψύξη ή Κατάψυξη -
 • Διατήρηση με Ψύξη ή Θέρμανση
 • Σω­στό Σερ­βί­ρι­σμα

Ε­πι­ση­μάν­σεις για τα Αρ­τοποιεί­α και Πρα­τή­ρια Άρ­του

 • Προ­ϋ­πο­θέ­σεις και συ­ντήρη­ση, του χώ­ρου και του ε­ξο­πλι­σμού
 • Κίν­δυ­νοι
 • Κα­θα­ρι­σμός και Α­πο­λύ­μαν­ση
 • Μυο­κτο­νί­α και Α­πε­ντό­μω­ση
 • Με­τα­φο­ρά Άρ­του
 • Α­πο­θή­κευ­ση και Δια­τή­ρη­ση Α­λεύ­ρων
 • Υ­γιει­νή κα­τά την προ­ε­τοι­μα­σί­α και το ψή­σι­μο

Ο­δη­γί­ες για τη συ­σκευα­σί­α και τη διάθε­ση

security

Αθήνα

 
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-54.18.50
Fax. 2310-56.73.52

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">iasonpat@kekiason.gr