Εκπαίδευση

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το στελεχιακό δυναμικό του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ αποτελούν δέκα επτά (17) μόνιμα στελέχη με υψηλότατη θεωρητική κατάρτιση και ειδικές σπουδές, αλλά και πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα δέκα (10) άτομα εργάζονται στην έδρα της Εταιρείας και τα υπόλοιπα στα παραρτήματά της.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διεπιχειρησιακά Προγράμματα (εξειδικευμένα σεμινάρια ελεύθερης συμμετοχής)

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει επιλεγμένα σεμινάρια εργαστηριακής μορφής στους τομείς Management, Marketing, Πωλήσεων, Πληροφορικής, Παραγωγής, Ποιότητας, Δημοσίων Σχέσεων, Προγράμματα γραμματέων, Οικονομικών Φοροτεχνικών κλπ

Ενδο-επιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η σχολαστική μελέτη και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης επιτρέπει τον σχεδιασμό και την απόλυτη προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στο επίπεδο γνώσεων και στις ανάγκες των συμμετεχόντων αλλά και στην παραγωγική διαδικασία και τους στόχους της επιχείρησης. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με follow up και ακολουθεί αξιολόγηση από πλευράς συμμετεχόντων καθώς και την υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης.

Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανέργων (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση)

Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εργαζομένων (E.Π.''ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ'' Κατάρτιση - Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ & ΠΜΕ)

Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εργαζομένων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ιδιωτικών επιχειρήσεων ΛΑΕΚ

Υλοποίηση ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκη Ένωση

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η οργάνωση και η υλοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών: Έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών με την χρήση ειδικών εργαλείων (υλοποιούνται από εξειδικευμένους συμβούλους σε συνεργασία με την Δ/νση εκπαίδευσης του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ)

Σχεδιασμός του προγράμματος: Σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προετοιμάζεται το εκπαιδευτικό υλικό. Επιλέγονται ή φτιάχνονται κατάλληλες ασκήσεις. Ενημερώνονται οι εκπαιδευτές. Επιλέγονται τα εκπαιδευτικά μέσα. Διαμορφώνονται οι χώροι εκπαίδευσης.

Υλοποίηση-συντονισμός του προγράμματος: Η παρουσίαση του προγράμματος γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτές και με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων overhead projectors, video projectors, την προβολή βιντεοταινιών, κλπ. Ακολουθούν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις ανά ενότητα καθώς και μελέτες περιπτώσεων (case studies) από ομάδες εργασίας των συμμετεχόντων. Στα σεμινάρια Πληροφορικής η υλοποίηση του θεωρητικού αλλά και του πρακτικού μέρους τους, γίνεται με την χρήση τελευταίου τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών, την βοήθεια Video Projector, και ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων για την κάθε περίπτωση.

Αξιολόγηση του προγράμματος (έκθεση προς την Επιχείρηση): Η αξιολόγηση του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται τόσο από την πλευρά των εκπαιδευομένων με την συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης του σεμιναρίου, και αξιολόγησης από την πλευρά των εκπαιδευτών για την συμμετοχή και την απόδοση της ομάδας των εκπαιδευομένων.

Συνολική Έκθεση Αξιολόγησης του προγράμματος: Η έκθεση αυτή προκύπτει από την συνεργασία της Δ/νσης Εκπαίδευσης του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ με τους εισηγητές του προγράμματος και η οποία δίνεται ως μία συνολική εικόνα στην εταιρία-πελάτη μας για την συμμετοχή και την απόδοση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν.

Follow Up

Μέσα διδασκαλίας: Tα μέσα διδασκαλίας πληρούν τα Ελληνικά και διεθνή πρότυπα, τα σεμινάρια διοργανώνονται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για στελέχη επιχειρήσεων που διαθέτουν σύγχρονους Η/Υ, LCD Projectors, flipchart,video,tv,camera κλπ.

Εκπαιδευτές: Το εκπαιδευτικό δυναμικό του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ αποτελείται από Ειδικευμένους Επιστήμονες, Καθηγητές, Πανεπιστημίων και Συμβούλους Επιχειρήσεων με άριστη θεωρητική κατάρτιση και πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.

Στην Επιδοτούμενη κατάρτιση αποδίδεται μεγάλη σημασία στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης (υπάρχει ιδιαίτερη υπηρεσία προώθησης των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας) των ανέργων που παρακολουθούν τα προγράμματα. Η διαδικασία επιλογής - υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η εξής:

Από το αρμόδιο τμήμα γίνεται η έρευνα των προκηρύξεων, μέσω INTERNET ή εντύπων.

Εντοπίζονται και αξιολογούνται οι προκηρύξεις οι οποίες είναι στον κύκλο ενδιαφερόντων της Εταιρείας.

Καταρτίζονται οι προτάσεις που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προκήρυξη και δημιουργείται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Υποβάλλονται προς έγκριση στον αρμόδιο φορέα - στις προτάσεις περιγράφονται και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόγραμμα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους.

Στα προγράμματα περιλαμβάνονται ενότητες που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των καταρτιζομένων καθώς και όρους και μεθόδους υγιεινής και ασφαλείας στον χώρο εργασίας.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος. Το Θεωρητικό γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ, ενώ το πρακτικό, πραγματοποιείται σε επιλεγμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις που αμείβονται για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων.

Κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος, γίνεται αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή και οι μαθητές υποβάλλονται στην τελική δοκιμασία προκειμένου να τους χορηγηθεί η Βεβαίωση.

security

Αθήνα

 
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-56.73.52
Fax. 2310-56.73.52

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87
Fax. 2610-45.20.87

E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">iasonpat@kekiason.gr