Το ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΔΒΜ2) με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους αλλά και κοινοτικών πρωτοβουλιών-δράσεων που αφορούν στην ανεργία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ανάπτυξη κλπ. Ιδρύθηκε το 1997, διαθέτει τρία (3) παραρτήματα (Εκπαιδευτικά Κέντρα) σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη- Πάτρα και στην πολυετή του πορεία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 45000 άτομα.


Το ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ στους τομείς εκπαίδευσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΟΡΑΜΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ